Kako mjeriti društveni utjecaj?

U prostorijama Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu 14. i 15. veljače 2018. godine održana je Impact 2018 konferencija. Prvu ovakvu konferenciju u Hrvatskoj i regiji organizirali su agencija Brodoto i ACT Grupa s ciljem povezivanja svih aktera koji na svoj način stvaraju pozitivne promjene u društvu. Sve popularnija tema stvaranja društvenog utjecaja (social impact) povezala je više od 230 sudionika i 50 govornika iz akademskog sektora, društveno odgovornih poduzeća i međunarodnih organizacija.

Potreba za sve većom transparentnošću i objavljivanjem informacija o ekonomskim, društvenim i okolišnim aktivnostima prisutna je ne samo kod poduzeća, nego sve više i kod organizacija civilnog društva, društvenih poduzeća, zaklada i ostalih organizacija.

 

Screen Shot 2018-03-05 At 15.19.14

Jedna od najpoznatijih metoda za mjerenje i izvještavanje o društvenom utjecaju je društveni povrat ulaganja (Social Return on Investment – SROI). Ova metoda zahtjeva interakciju organizacije i njezinih ključnih dionika da bi se prikupili podaci o pozitivnim promjenama koje su dionici iskusili. Prema ACT Grupi, koja je razvila posebnu metodologiju mjerenja društvenog utjecaja prilagođenu hrvatskom kontekstu, pomoću ove metode može se izračunati koliko je društvene vrijednosti nastalo korištenjem raspoloživih resursa (kapital, vrijeme, infrastruktura) prilikom provedbe neke aktivnosti. Nastalim promjenama (društvenim, ekonomskim i okolišnim učincima) dodjeljuje se monetarna vrijednost koja omogućuje izračun omjera društvenog povrata ulaganja, koji govori koliko je kuna zarađeno za društvo ulaganjem 1,00 kn.


Kako je na panelu o mjerenju društvenog utjecaja naglasio Adam Richards (Social Value UK), upravo nam mjerenje društvenog utjecaja može pomoći da bolje shvatimo ulogu poduzeća i drugih organizacija u stvaranju ekonomskih, okolišnih i socijalnih učinaka, ali i da saznamo koliki je društveni povrat ulaganja na sredstva koja su uložena u programe, projekte i aktivnosti kojima se stvaraju društvene promjene.

Mjerenje društvenog utjecaja sve je važnije i u investiranju, o čemu svjedoči rastući trend investiranja u aktivnosti koje stvaraju društveni utjecaj (impact investing).

Evpa (2)

Izvor: Ewa Konczal (European Venture Philanthropy Association)

Ewa Konczal (European Venture Philanthropy Association), govoreći o različitim oblicima društvenog utjecaja koji stvaraju organizacije civilnog društva, društvena poduzeća i velike multinacionalne kompanije, naglasila je kako je venture filantropija jedan od najučinkovitijih pristupa društvenim ulaganjima i rješavanju najvećih izazova današnjice.

Screen Shot 2018-03-05 At 15.31.26

Izvor: ClearlySo

O ulaganju u društveno korisne projekte i poduzeća govorio je i Rodney Schwartz, izvršni direktor ClearlySo, vodeće investicijske banke u Europi koja radi isključivo s fondovima i poduzećima koji imaju pozitivan utjecaj na društvo i okoliš. Te aktivnosti mogu generirati i profit, ali pozitivan društveni utjecaj je uvijek prioritet. Neupitno je da su ovakvi oblici investiranja u konstantnom porastu i da predstavljaju jedan tip suradnje potrebne za rješavanje globalnih ekonomskih, okolišni i društvenih pitanja i ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja.

Screen Shot 2018-03-05 At 15.31.57 (1)

Izvor: ClearlySo