Zelene obveznice – što predstavljaju?

Zelene obveznice predstavljaju ključan financijski instrument za financiranje ekološki održivih projekata. Unatoč tome, ne postoji standardizacija zelenih obveznica unutar EU-a. Stoga je stvaranje i uspostava takvog standarda bila preporuka u završnom izvješću stručne skupine na visokoj razini za održivo financiranje (HLEG)

Europski zeleni plan

Europski zeleni plan značajno povećava klimatske i ekološke ambicije Europske unije. Kako bi se upotpunio Europski zeleni plan, Komisija je predstavila i plan ulaganja s kojim se želi u narednom desetljeću mobilizirati najmanje jedan trilijun eura održivih ulaganja. Kao dio Europskog zelenog plana i plana ulaganja, Komisija je ponovno potvrdila svoje djelovanje na stvaranju standarda za EU zelene obveznice.

EU djeluje u tom pogledu i stoga će tri zakonska okvira, predstavljena u svibnju 2018., potaknuti i usmjeriti ulaganja privatnog sektora u zeleni i održivi razvoj:

Jedinstveni klasifikacijski sustav EU-a – ili taksonomija 

Kako bi se kvalificiralo kao zeleno, ulaganje bi trebalo doprinijeti barem jednom od ovih šest ciljeva:

  1. ublažavanje klimatskih promjena,
  2. prilagodba klimatskim promjenama,
  3. održivo korištenje i zaštita vodenih i morskih resursa,
  4. zaštita i očuvanje bioraznolikosti i ekosustava,
  5. prijelaz na kružno gospodarstvo, uključujući sprječavanje nastanka otpada i recikliranje; i
  6. neprekidno korištenje resursa i sprječavanje onečišćenja.

Transparentnost povezana s održivim razvojem

• Europska klimatska mjerila i ESG mjerila vezana uz objave okolišne, socijalne i upravljačke prirode

 

Izvori:

Održive financije: Financije kao ključni element razvoja održivog razvoja

Targeted consultation on the establishment of an EU Green Bond Standard

Financing Sustainable Growth

Dokumenti:

Priopćenje za tisak o završnom izvješću

Izvješće o zelenim obveznicama