Istraživanje o profilu i vrsti posla DOP profesionalaca 2014

Jedan od najvećih izazova s kojim se današnje poslovanje suočava predstavlja porast stanovništva koji će do 2030. godine dosegnuti 9 milijardi ljudi. Ovaj izazov podrazumijeva efikasnu raspodjelu ograničenih prirodnih resursa, energije i kapitala na stanovništvo najvećim dijelom naseljeno u velikim gradovima.

Međutim, ovi trendovi predstavljaju mnoge mogućnosti i prilike za rast i razvoj poslovanja i stanovništva u cjelini. Iz tog razloga, mnoga uspješna poduzeća diljem svijeta educiraju profesionalce sa znanjima iz područja društveno odgovornog poslovanja i održivosti. Stručnjaci iz ovog područja razumiju položaj poduzeća i njegovu ulogu u stvaranju novog održivog poslovanja kojeg zahtijevaju novi globalni trendovi.

Screen Shot 2015-02-02 At 20.29.51

Prema istraživanju o visini plaće DOP profesionalaca Sustainability Salary Survey 2014, prvi puta je zabilježen trend prema kojem DOP aktivnosti poduzeće provodi unutar poduzeća. Dok razvoj i implementacija DOP strategije predstavlja aktivnost za koju najviše poduzeća angažira konzultantske kuće. 

 Screen Shot 2015-02-02 At 21.50.18

Poveznica: CR Salary Survey 2014