Usvojen Plan gospodarenja otpadom

Usvojeni Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. predstavlja jedan od osnovnih preduvjeta za korištenje sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Kada je riječ o javnim izvorima financiranja, ključni izvori za razdoblje 2017. – 2022. bit će:

  • državni proračun (23.415.000,00 kuna),
  • proračuni jedinica lokalne samouprave (575.314.500,00 kuna),
  • EU fondovi kroz OPKK (3.420.259.135,00 kuna),
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (490.760.115,00 kuna).

Plan je sukladan Okvirnoj direktivi o otpadu. Njime se uređuje dostizanje ciljeva u pogledu odvojenog prikupljanja i recikliranja sastavnih dijelova komunalnog otpada, sastavni dio je Plan sprječavanja nastanka otpada, uvode se mjere za odvojeno prikupljanje na izvoru te selektiranje otpada i poticanje kompostiranja otpada u kućanstvu i na lokalnoj razini.

Nadalje, plan je ponajviše orijentiran na reciklažna dvorišta, centre te sortirnice i kompostišta, odnosno na mjere za poticanje razdvajanja i sortiranja otpada od njegovoga nastanka (kućanstvima) do odlagališta tj. sortirnica.

Više informacija možete pronaći u službenom priopćenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike.