Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom prema smjernicama EU-a

Pristupivši u Europsku uniju, Republika Hrvatska preuzela je obvezu do kraja 2018. godine uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom prema smjernicama EU-a. Ova činjenica znači kako će RH do kraja 2018. godine morati uvesti primarnu selekciju, saniranje i usklađivanje svih postojećih odlagališta otpada, izgradnju određenoga broja centara za gospodarenje otpadom te pretovarnih stanica. U suprotnome, ukoliko ne izvrši preuzete obveze, očekuju je sankcije zbog nepoštivanja zakonodavnog okvira.

Zbog navedenoga, posljednje je dvije godine gospodarenje otpadom postalo izuzetno važnom temom, osobito uzevši u obzir brojne promjene nastale nakon izmjene Zakona o gospodarenju otpadom.

Kako bi se ostvarili ciljevi prije zadanoga roka, u Hrvatskoj je u punom jeku plan izgradnje čak trinaest centara za gospodarenje otpadom. Izgradnja prva dva centra, Marišćine i Kaštijuna, započela je još 2014. godine, dok su krajem prethodne godine podnijeti zahtijevi za financiranje još šest centara od strane EU-a.

Trenutno, za izgradnju centara osigurano je 5 milijardi kuna, od čega će 3,2 milijardi eura biti osigurano iz bespovratnih sredstva EU-a. Nadalje, uzveši u obzir kako je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao brojne projekte izgradnje mobilnih jedinica, reciklažnih dvorišta i komunalne opreme u vrijednosti od 400 milijuna kuna, sigurno je kako se trendovi mijenjaju te kako Hrvatska polagano, no sigurno, korača prema održivijim načinima rada i djelovanja.

U međuvremenu, Europska je unija krajem prošle godine usvojila Paket o kružnom gospodarstvu koji vidi brojne mogućnosti u novome korištenju otpada te je najavila ulaganja od 24 milijardi eura u poduzetničke projekte koji se okreću kružnim modelima. Upravo će ovaj Paket i Hrvatska morati primijeniti do 2030. godine. S obzirom na usvojeni Paket, Hrvatska će morati nanovo razmotriti koncept gospodarenja otpadom kako bi svih budućih trinaest centara za gospodarenje otpadom djelovalo u skladu s Paketom, o čemu redovito izvještava Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.