Okvirna Direktiva o vodama

Okvirna direktiva o vodama

Stvaranje zajedničkog zakonodavstva o vodi bio je jedan od glavnih političkih izazova Europske unije još od 1970-ih godina. Ključni koraci koji su doveli do trenutne direktive mogu se podijeliti u dva razdoblja:

  • "Prvi val" direktiva u 1970-ima i 1980-ima uglavnom se usredotočio na standarde kvalitete za određene vrste voda. Tako je Direktiva 76/160/EEZ o vodi za kupanje dovela do drastičnih poboljšanja kvalitete vode za kupanje diljem Europe, a Direktiva 80/778/EEZ o vodi za piće osigurala je visok standard kvalitete pitke vode.
  • "Drugi val" europskog vodnog zakonodavstva u 1990-ima bavio se ključnim izvorima onečišćenja (otpadnim vodama, vodom iz poljoprivrede i velikih industrija) s Direktivama o pročišćavanju gradskih otpadnih voda (91/271/EEZ), nitratima (91/676/EEZ) i o cjelovitom sprečavanju onečišćenja (96/61/EZ). Postojala je sve veća potreba za sveobuhvatnim vodnim zakonodavstvom Europske unije, međutim trebalo je proći još deset godina za objavu prvog prijedloga nove direktive. Nakon intenzivnog i složenog procesa suodlučivanja, Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EZ) stupila je na snagu 2000. godine. Ova Direktiva je uspostavila okvir za djelovanje Europske unije u području vodne politike, pojednostavila europsko vodno zakonodavstvo i proširila opseg zaštite voda.

Voda je ključni resurs za održivi razvoj europskog gospodarstva. Na razini politika Europske unije voda je važan dio agende o rastu, zapošljavanju i ulaganju, ne samo zato što svi gospodarski sektori trebaju vodu za svoje aktivnosti, nego i zato što vodni sektor izravno uključuje 9000 malih i srednjih poduzeća i gotovo 600.000 radnih mjesta samo u vodoopskrbi, kako stoji u Priopćenju Komisije.

U Europi su glavni korisnici vode energetski sektor (44%), poljoprivreda (24%), javna vodoopskrba (21%) te industrijski i uslužni sektor (11%), a predviđa se da će njihova potražnja za vodom i dalje rasti.

Vodna politika na razini Unije regulirana je Okvirnom direktivom o vodama, koja je uspostavila pravni okvir za zaštitu i obnovu čiste vode diljem Europe te njenu dugoročnu i održivu uporabu. Cilj joj je osigurati pristup kvalitetnoj vodi u dovoljnoj količini za sve europske građane i osigurati dobro stanje tj. zdrav ekosustav i nisku razinu kemijskog onečišćenja svih vodenih cjelina u Europi.

U želji da se osigura odgovorno korištenje vode od strane pojedinaca i poduzeća, Direktivom su uvedena neka inovativna načela u upravljanju vodama kao što je javna participacija u planiranju voda i određivanju cijena vode. Određivanje odgovarajuće cijene vode tu je posebno važno jer djeluje kao poticaj za održivo korištenje vodnih resursa.

Države članice su dužne osigurati da cijena vode koja se naplaćuje potrošačima odražava njenu stvarnu vrijednost u skladu s načelima "onečišćivač plaća" i "korisnik plaća". Potrošači vode, kao što je industrija, poljoprivrednici i kućanstva, trebaju platiti puni trošak vodnih usluga koje koriste. Cijena vode trebala bi biti poticaj za učinkovitije korištenje vode i ublažiti probleme prekomjerne potrošnje, nestašice vode i suše.

Od usvajanja Direktive 2000. godine, pritisci na vodu su se dramatično povećali. Pored okolišnih pritisaka kao što su poplave i suše, povećavaju se i pritisci na vodu iz poljoprivrede, industrije, proizvodnje energije, prometa, turizma i drugih sektora. Predviđa se da će potražnja za vodom iz svih sektora u Europskoj uniji porasti do 16% do 2030. godine, uz dodatan pritisak zbog klimatskih promjena. Iako se općenito smatra da Europa ima dovoljno vodnih resursa, nestašica vode sve je češći fenomen u nekim regijama.  

Primjeri dobre prakse

Burberry, Ujedinjeno Kraljevstvo

Burberry je luksuzna britanska modna kuća koja se bavi proizvodnjom odjeće i modnih dodataka. Iako sektor luksuznih dobara dosada nije bio previše poznat po svojoj društvenoj odgovornosti i posvećenosti održivom razvoju, Burberry je poduzeo prve korake u pravom smjeru. Greenpeace je nedavno istaknuo Burberry kao pozitivan primjer u sklopu svoje Detox Catwalk kampanje, koja zahtijeva od poduzeća iz modne industrije da smanje onečišćenje voda, prestanu s ispuštanjem opasnih kemikalija te osiguraju od svojih dobavljača transparentnost u pogledu utjecaja njihovih proizvodnih procesa na okoliš. To će osigurati prelazak na čistiju proizvodnju tekstilnih proizvoda do 2020. godine. Potaknut time, Burberry je postavio standarde i smjernice svojim dobavljačima o ovim pitanjima, a kao rezultat 80% njihovih dobavljača je objavilo svoje podatke o opasnim kemikalijama. Burberry time podiže razinu svijesti unutar modne i tekstilne industrije, koje tradicionalno imaju veliki negativan utjecaj na vodne resurse, da preuzmu svoj dio odgovornosti prema društvu i okolišu.

Freewa, Croatia

Freewa je hrvatski startup osnovan 2016. godine s ciljem veće dostupnosti pitke vode i očuvanja okoliša. Riječ je o web platformi i mobilnoj aplikaciji za mapiranje lokacija s besplatnom pitkom vodom u cijelome svijetu te boci za vodu od ekoloških materijala - stakla i reciklirane PET ambalaže. Svaki dio boce je proizveden u Hrvatskoj, što stimulira lokalno gospodarstvo i održivu ekološku proizvodnju. Dok staklena Freewa boca pomaže smanjenju količine plastične ambalaže, aplikacija pomaže u brzom i lakom pronalaženju izvora pitke vode. Preuzimanjem besplatne Freewa aplikacije svatko može označiti slobodne izvore pitke vode, uploadati ih i tako ih učiniti dostupnima svima, ali i napuniti svoju Freewa bocu na nekom od dostupnih izvora.