Direktiva o nefinancijskom izvještavanju stupila na snagu 1. siječnja 2017.

Zakonom o računovodstvu (NN 120/16), objavljenim u Narodnim novinama 21. prosinca 2016., između ostaloga, nastoji se povećati transparentnost velikih te konkurentnost malih i srednjih poduzetnika. Upravo zbog toga, određeni će veliki poduzetnici uz financijske izvještaje trebati objavljivati i ostale izvještaje koji sadržavaju nefinancijske informacije.

Od 1. siječnja 2017. ili tijekom kalendarske 2017. godine izvještavanje nefinancijskih informacija postalo je obvezom, o čemu posebno govori Direktiva 2014/95/EU koja je transponirana u Zakon o računovodstvu.

Ovdje možete provjeriti koje su države članice u svoja zakonodavstva pravovremeno prenijele Direktivu o nefinancijskom izvještavanju. Zahvaljujući ažurnosti i pripremljenosti radne skupine koju je prethodno oformilo Ministarstvo financija, Hrvatska se nalazi pri samome vrhu.

Preuzmite prezentaciju o obvezi nefinancijskog izvještavanja.

Za sva pitanja vezana za Direktivu o nefinancijskom izvještavanju te objavljivanju nefinancijskih informacija, obratite nam se na info@idop.hr.