Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Aplikacija e-Savjetovanja omogućuje uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata. U otvorena javna savjetovanja možete se uključiti kao pojedinac ili organizacija/institucija te komentirati nacrte zakona ili drugih propisa.

U tijeku je savjetovanje o Nacrtu prijedloga o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.

Ovim se Zakonom utvrđuju:

  • pravila i sustav mjera za sprječavanje nametanja nepoštenih trgovačkih praksi,
  • nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom čijim se nametanjem iskorištava značajna tržišna snaga otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca u odnosu na njihove dobavljače,
  • ovlasti, zadaće i postupanje tijela nadležnog za provedbu ovoga Zakona.

Cilj i svrha ovoga Zakona je osiguranje, uspostava i zaštita poštenih trgovačkih praksi kojima se štite sudionici u lancu opskrbe hranom.

Savjetovanje je bilo otvoreno do 13. siječnja 2017.