UNICEF CSR Akademija: Dječja prava i poslovanje hrvatskih poduzeća

Posljednja, peta po redu, radionica u sklopu UNICEF CSR Akademije održana je u četvrtak, 9. studenog 2017 u prostorima Hrvatske udruge poslodavaca, kada su uručene i potvrde o sudjelovanju na edukaciji.

Kroz CSR Akademiju pod nazivom „Djeca su naš najvažniji posao“ UNICEF je poslovnom sektoru u Hrvatskoj približio i ukazao na značajnu ulogu djece u gradnji kvalitetnog okruženja i društva. Uz program edukacije poslovnog sektora o uključivanju dječjih prava u svakodnevno poslovanje i upravljanje, UNICEF je pripremio i vodič "Djeca su naš najvažniji posao: Vodič 2.0" .

CSR Akademiju završili su djelatnici Instituta za društveno odgovorno poslovanje i usvojili znanja o poštovanju prava djece i podrške pravima djece čime se stvaraju pozitivni učinci u poslovanju a time i društvu.

Među najznačajnijim prednostima koje poduzeće može ostvariti provedbom politika i praksi u vezi s pravima djeteta jest i potencijal za sljedeće: 

  • Postiže se bolje upravljanje rizikom kroz proširenu definiciju rizika koja uključuje pitanja zaštite okoliša i društvena pitanja, uključujući ljudska prava, kao i kroz jamstvo da se obvezama povezanima sa zaštitom na radu i sigurnošću proizvoda štite interesi djece i uzima u obzir njihova ranjivost. 
  • Gradi se ugled i stječe povjerenje društva pokazujući da se koristan učinak proizvoda poduzeća, odgovoran marketing i kvalitetni odnosi s lokalnom zajednicom povoljno odražavaju na zadovoljenje potreba roditelja i djece. 
  • Zapošljava se i zadržava motivirana radna snaga kroz pravedne plaće i dostojne radne uvjete te uz omogućivanje zaposlenicima koji su roditelji ili skrbnici da obiteljske odgovornosti usklade s produktivnim radnim životom, čime se povećavaju proizvodni kapaciteti te smanjuje problem izbivanja s radnog mjesta. 
  • Razvija se nova generacija talenata kroz podršku programima stažiranja i obrazovnim inicijativama s pomoću kojih mladi ljudi razvijaju poslovne vještine, poput sposobnosti donošenja odluka i liderstva. 
  • Doprinosi se stabilnom i održivom poslovnom okruženju radeći za dobrobit djece i pomažući izgradnji jakih i dobro obrazovanih zajednica, kao i snažnih poduzeća i zdravih ekonomija.

Načela o pravima djece i poslovanju pružaju mogućnost da se definiraju koraci koje poduzeća mogu poduzeti kako bi ispunila svoju odgovornost za poštovanje prava djece, a ujedno se preporučuju koraci kojima se prava djece mogu poduprijeti u kontekstu radnog mjesta, na tržištu i u zajednici. 

Unicef CSR akademija

Korisni alati:

1. Implementacija dječjih prava u poslovne politike i kodekse poslovanja 

2. Pitanja za procjenu utjecaja rizika koja su dio UNICERF-ovog alata “Prava djece u procjeni utjecaja” 

2. UN-ove smjernice poslovnom sektoru i ljudskim pravima (video materijal):video 1, video 2

3. UNICEF-ov pristupu CSR-u i programi podrške tvrtkama u uključivanju dječjih prava u poslovna načela i procese

4. UNICEF-ov sektorski pristup s alatima i informacijama

5. Alati implementacije dječjih prava u svakodnevno poslovanje

6. Atlas dječjih prava i poslovnog sektora kroz interaktivnu platformu pomaže tvtkama da poštuju i promiču prava djece kroz svoje poslovne operacije i investicije. Atlas daje prikaz nacionalnog prosjeka na temelju brojnih izvora informacija s ciljem poticanja tvrtki da istraže na koji način mogu utjecati na dječja prava

 

Img 8632

Sudionici UNICEF CSR Akademije: Addiko banka, Avon, Bina Istra, Deloitte, Dukat, HUP, INA, IDOP, Jarolinija, Junior Chamber International, Kaufland Hrvatska, Nova TV, Podravka, RTL, Tele 2, Unikredit Zagrebačka banka, Valamar, Zagrebačka burza

Unicef dop akademija