Izvještaji o implementaciji i provedbi Ciljeva održivog razvoja

Izvještaji o održivom razvoju opisuju napredak 17 ciljeva od 2015. godine, a temelje se na najnovijim dostupnim podacima. Naglašava i dobitke i izazovima kao što se međunarodna zajednica i realizacija ambicija i principa obećanih u 2030 Agenda. Iako je tijekom proteklog desetljeća postignut značajan napredak u svim područjima razvoja, promatran tempo napretka u proteklom razdoblju nije dostatan za potpuno ispunjavanje Održivih ciljeva održivog razvoja (SDG) do 2030. godine.

Screen Shot 2019-08-06 At 19.35.37Izvješće o ciljevima održivog razvoja za 2018. godinu daje uvid u napredak u trećoj godini provedbe (od 2015. godine) Programa održivog razvoja do 2030. godine.

U pregledu su prikazane najznačajnije činjenice o postignućima u ostvarivanju SDG-a, kao i daljnji izazovi i problemi koji i dalje trebaju poboljšanje i razvoj. Izvješće se temelji na najnovijim dostupnim podacima i predstavlja ciljana poboljšanja i djelovanje prema provedbi 17 ciljeva održivog razvoja.

Ljubazno vas pozivamo da na ovoj poveznici pogledate status provedbe ciljeva.


Ovo su neke od dobrih vijesti iz izvještaja:

  • U odnosu na CILJ 1, koji je usmjeren na uklanjanje siromaštva na globalnoj razini, među ostalim informacijama, Izvješće navodi da se udio svjetskih radnika koji žive sa svojim obiteljima na manje od 1,90 USD po osobi dnevno smanjio značajno u posljednja dva desetljeća, s 26,9% u 2000. na 9,2% u 2017. godini. 
  • Među ostalim dobrim vijestima, u izvješću se navodi, da se broj umrlih do 5 godina značajno smanjio. Budući da je ovo vrlo snažan pokazatelj kvalitete života i zdravstvene zaštite, za CILJ 3, osiguravanje zdravog života, postoji izjava da je globalno, od 2000. do 2016. godine, stopa smrtnosti do 5 godina pala za 47%, a stopa neonatalne smrtnosti pala je za 39%. U istom razdoblju ukupan broj umrlih do 5 godina pao je s 9,9 na 5,6 milijuna.
  • Što se tiče ravnopravnosti spolova (CILJ 5), postotak žena u pojedinačnim ili nižim domovima nacionalnog parlamenta povećao se sa 19% u 2010. na oko 23% u 2018. na globalnoj razini.
  • Još jedna dobra vijest je da se od 2000. do 2016. udio svjetske populacije s pristupom električnoj energiji povećao sa 78% na 87%, s apsolutnim brojem ljudi koji žive bez električne energije i pali na nešto manje od 1 milijarde. To je zasigurno veliki korak prema cilju 7, kako bi se osigurao pristup cjenovno pristupačnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve. Dobro je da se taj napredak odvija istodobno s procesom provedbe mjera odgovorne potrošnje i proizvodnje.

Do 2018. godine ukupno 108 zemalja imalo je nacionalne politike i inicijative relevantne za održivu potrošnju i proizvodnju (CILJ 12).


Konačno, za kraj ovog malog ohrabrujućeg izvadka iz ukupnih podataka, moramo napomenuti da je od 9. travnja 2018. godine 175 država ratificiralo Pariški sporazum i 168 zemalja (167 zemalja plus Europska komisija) priopćilo je svoje prve doprinose na nacionalnoj razini Tajništvu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (CILJ 13).


Screen Shot 2019-08-06 At 19.40.28Korisni linkovi i izvještaji:

  1. E-Handbook on SDG Indicators
  2. Priručnik za pripremu dobrovoljnog nacionalnog izvještaja ciljeva održivog razvoja (COR), 2019
  3. SDG Index and Dashboard Report 2018
  4. SDGs database

 

 

Kao što pokazuju stranice izvještaja, napredak nije uvijek bio ujednačen. Bilježi se nejednakost prema regijama, spolovima, dobi, bogatstvu i lokacijama, uključujući urbane i ruralne stanovnike. 

Screen Shot 2019-08-06 At 19.35.27

Izvješće o ciljevima održivog razvoja za 2017. godinu

Statistiku i ostale izvještaje o SDG možete pogledati i preuzeti na ovoj poveznici.