SDG3 Zdravlje i blagostanje: Poboljšanje mentalnog zdravlja u RH kao doprinos ostvarenju UN SDG3

 

Rawpixel -769317-unsplash (1)

Photo by rawpixel on Unsplash

Akcija za poboljšanje mentalnog zdravlja u Republici Hrvatskoj 2019. godine kao doprinos ostvarenju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda

Udruga Životna linija 10. listopada 2019. godine, na Svjetski dan mentalnog zdravlja, organizira Gala večer i koncert za širenje svijesti o problemu suicida i depresije u Republici Hrvatskoj. Svjetska federacije za mentalno zdravlje (World Federation for Mental Health, WFMH) odlučila je ovogodišnji Svjetski dan mentalnog zdravlja specifično posvetiti temi prevencije suicida.

Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization, WHO) definira mentalno zdravlje kao stanje dobrobiti u kojem pojedinac ostvaruje svoje potencijale, može se nositi s normalnim životnim stresom, može raditi produktivno i plodno te je sposoban pridonositi zajednici. Mentalno zdravlje sastavni je dio općeg zdravlja koje je preduvjet kvalitete življenja, a vrlo često i života samog.

Činjenica da čak i fizičko zdravlje često puta zanemarujemo usprkos očitim tjelesnim znakovima, alarmira nas da je situacija po pitanju brige o mentalnom zdravlju još i gora. Problemi nastaju kada pojedinac ne primjećuje znakove narušenog mentalnog zdravlja u njihovom začetku, ignorira ih, negira, izbjegava ili ih rješava neadekvatnim načinima, pri čemu mogu nastati novi problemi.

Na nedovoljnu brigu pojedinca o vlastitom mentalnom zdravlju nastavlja se nedovoljna briga čitavog zdravstvenog sustava. Sve to zaokružuju ukorijenjene predrasude društva, neznanje, neinformiranost, strah, sram. Takav kontekst generira stav izjednačavanja mentalnog zdravlja s mentalnom bolešću. Međutim, mentalno je zdravlje mnogo više od izostanka mentalne bolesti.

Važno je razviti svijest kako su mentalne teškoće, bile one veće ili manje, sastavni dio životnog puta svakog pojedinca bez iznimke te da su time i normalne sve dok se ne počnu ignorirati ili skrivati kada postaju abnormalne. Tada postaje jasno da za nastanak problema ni u kojem slučaju ne treba ni na koji način osuđivati osobu niti sebe samog, već treba zatražiti i ponuditi pomoć.

Poražavajuće statistike upozoravaju nas na važnost prije svega prevencije, a zatim što brže i učinkovitije intervencije. Statistike za Republiku Hrvatsku pokazuju da u prosjeku gotovo dvije osobe počine suicid svakog dana. Na svaku od tih osoba evidentiran je mnogo veći broj pokušaja suicida, a još mnogo više njih razmišlja o suicidu. Otprilike 75% svih psihijatrijskih hospitalizacija otpada na depresiju, a vjerojatnost za razvoj velike depresije tokom života u općoj populaciji iznosi i do 25%. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije suicid je 3. vodeći uzrok smrti u dobnoj skupini od 15 do 19 godina u svijetu. Problem suicida ujedno je i velik demografski problem u Republici Hrvatskoj jer utječe na smanjenje stanovništva u uvjetima poražavajućeg općeg demografskog stanja.

Udruga Životna linija tijekom 2019. godine organizirat će Gala večer i koncert za širenje svijesti o problemu suicida i depresije u Republici Hrvatskoj. Glavni će događaj biti 10. listopada 2019. godine, upravo na Svjetski dan mentalnog zdravlja (World Mental Health Day), koji se svake godine obilježava tog datuma na inicijativu Svjetske federacije za mentalno zdravlje (World Federation for Mental Health, WFMH) u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom.

Među članovima Organizacijskog odbora za održavanje Gala večeri i koncerta za širenje svijesti o problemu suicida i depresije u Republici Hrvatskoj nalaze se prof. dr. sc. Slađana Štrkalj-Ivezić, prim. dr. sc. Sanja Martić-Biočina i doc. dr. sc. Ante Bagarić. Radi se o koncertu za širenje svijesti, pri čemu bi novac od ulaznica bio namijenjen pokretanju besplatne telefonske linije za pomoć suicidalnim osobama.

Svjetska federacija za mentalno zdravlje odlučila je 2019. godine Svjetski dan mentalnog zdravlja specifično posvetiti temi prevencije suicida. Predsjednik Svjetske federacije za mentalno zdravlje, dr. Alberto Trimboli, o tome se izrazio u svom pismu koje se cjelovito može pronaći na adresi https://wfmh.global/world-mental-health-day-2019/).

Važno je zaključiti, angažman na području prevencije suicida i depresije te na brizi za opće mentalno zdravlje stanovništva Republike Hrvatske doprinosi ostvarenju ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals, SDGs) Ujedinjenih naroda, osobito Cilja 3 Zdravlje i blagodtanje, kojim se želi Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija (SDG3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages).